VĎAKA NAŠIM PARTNEROM

môžeme ponúkať kompletnejšie riešenia

Spolupracujeme so spoločnosťami z odvetvia obalov, automatizácie a logistiky. Budeme radi, ak sa nám ozvete v prípade, že by ste chceli, aby sme nadviazali potenciálnu spoluprácu s jedným z vašich dodávateľov. Pôsobíme na celom svete a snažíme sa vytvárať spojenectvá v nových geografických oblastiach.

SO SKUPINOU BOXON TVORÍME

nové zaujímavé zákaznícke riešenia

Boxon Tech logga

Dlhodobo spolupracujeme so spoločnosťou Boxon, ďalšou spoločnosťou z odvetvia obalov. Naše odlišné obchodné ciele sa dopĺňajú a umožňujú nám úspešne implementovať mnohé spoločné projekty pre zákazníkov.

Molander Tech AB

Devínska Nová Ves
841 07 Bratislava, Slovakia