NYTÄNKANDE AKTÖR

på en global marknad

Vi är ett snabbväxande svenskt företag med anläggningar i Skandinavien och Centraleuropa. Vi är specialiserade inom formsprutning och har fokus på fraktemballage och hållbarhet. Bland våra uppdragsgivare finns bl a världsledande bilproducenter och välkända företag inom klädindustrin. 

Vårt unika kunnande i kombination med vår innovationsförmåga har resulterat i lösningar som idag blivit standard inom vissa branscher, och som överträffar de emballage- och materialhanteringssystem man haft tidigare. Efterfrågan på dem har därför varit stor vilket är den bakomliggande anledningen till vår så snabba tillväxt.

Våra kundsamarbeten är långa och präglas av djupt engagemang och drivkraften att göra skillnad. Vi betraktar oss själva som ett företag som är under ständig utveckling. Det vi gör är ju viktigt och på så många plan berikande. 

Vi lägger stor vikt vid att våra utvecklings- och tillverkningsprocesser håller ställda förväntningar. Vi är därför både kvalitets- och miljöcertifierade i enlighet med gällande ISO-standards.

Vi arbetar med bästa tänkbara teknik för varje projekt. Vår kunskap om tillverkning av formverktyg gör att vi kostnadseffektivt kan formspruta även mycket stora produkter i korta serier.

Vi är certifierade för kvalitet enligt ISO9001 och miljö enligt ISO14001

Molander Tech AB

Pumpvägen 6, SE-247 50 Dalby, Sweden
+46 (0)70 595 38 03
info@molandertech.com