TILLSAMMANS UTVECKLAR VI

emballagelösningar i absolut framkant

Vi är angelägna om att skapa lösningar i nära samarbete med dig. Under utvecklingsfasen arbetar vi därför med täta avstämningar och är lyhörda för dina tankar och idéer.

Behovsanalys

Vårt samarbete tar sin utgångspunkt i frågeställningar som syftar till att kartlägga era behov och målsättningar. Vilka utmaningar står ni inför? Hur ser era förutsättningar ut för att effektivisera logistik och materialhantering? Vilka hänsyn måste tas till de produkter som ska hanteras och den miljö de transporteras i?

Idé & konstruktion

När vi kartlagt behov och målbild återkopplar vi med prisförslag för tilltänkta tillverkningsvolymer. Samförstånd nås kring de ekonomiska ramarna och ett innovativt och lyhört konstruktionsarbete tar vid. Här håller vi täta avstämningar med er och ritarbetet sker i den senaste tekniken för 3D-konstruktion.

3D -modellering

För visualisering och test av emballagedetaljer bygger vi prototyper med 3D-printer. Detta ger en värdefull bild av hur dina produkter kommer passa i sina tilltänkta fraktemballage innan de börjar tillverkas i större skala. Under denna fas ges även goda möjligheter att utbyta tankar och diskutera utformningen mer i detalj.

Verktygstillverkning

Från färdig konstruktionsritning tillverkas den form vilken kommer användas vid tillverkningsprocessen och vid formsprutningsmomentet av emballaget. Formen är gjord för att ge högsta möjliga precision under flera år av tillverkning framöver.

Tillverkning

I våra anläggningar har vi kapacitet för storskalig och automatiserad serieproduktion av formsprutade detaljer. Vi arbetar med bästa tänkbara teknik för varje projekt. För de till ytan och volymen största produkterna använder vi en formspruta med 1700 ton låskraft som tar upp till 20 kg material per skott. Vår kunskap om tillverkning av formverktyg gör att vi med god lönsamhet kan formspruta även mycket stora produkter i korta serier.

FÖR VISUALISERING OCH TEST
bygger vi prototyper med 3D-printer

 

Vi använder moderna 3D-skrivare som ger en nästintill identisk bild av hur slutprodukten kommer att gestalta sig.