FRAKTEMBALLAGE SOM SPAR PENGAR OCH MILJÖ

Smarta lösningar för kloka företag

Vi erbjuder emballagelösningar som sparar resurser ur flera aspekter och som samtidigt skyddar dina produkter under transport. Lägg därtill att de många gånger även gör arbetsmiljön för dem som hanterar dina produkter under transport både enklare och tryggare.

Vårt fokus är att utveckla skyddande emballage som inte bara cirkulerar i retursystem utan även kan återvinnas till 100 % efter det har förbrukats. Målet är dessutom att göra det så logistiksmart som möjligt, så att du som kund frigör lageryta, får färre transporter och därmed sparar pengar – samtidigt som ni blir mer miljövänliga.

Våra smarta lösningar kan anpassas helt utifrån ditt företags unika behov och kommer efter att ha implementerats utgöra en klok investering under många år framöver.

Unik kunskap och erfarenhet inom materialhantering för fordonsindustrin
Våra lösningar finns implementerade hos världskända biltillverkare. Här har vi ersatt vacuumformade tråg, lösa ilägg och dyra engångsmaterial med ett stabilt, rent och återvinningsbart emballage som används utan ompackning från leverantör till montering. Under menyval “Referenser” finner du exempel på sådana lösningar.

Vårt ihopfällbara emballage är populärt inom t ex detaljhandeln
Med vårt koncept Recopac® kan du implementera eller anpassa ett redan färdigutvecklat returemballagesystem. Recopac® är en smart och ihopfällbar lådlösning med gångjärn och som tar minimal plats vid returtransport. Under menyval “Referenser” kan du läsa mer om Recopac®.

Nästintill obegränsade tillämpningsområden
Trots att vi varit verksamma under flera år har vi troligtvis bara skrapat på ytan till alla de möjligheter formsprutningstekniken kan erbjuda. Efterfrågan på smart logistik och mer miljövänliga transporter bara ökar. Detta i takt med en alltmer tilltagande global e-handel. Så oavsett vilken bransch du representerar, kan vi säkert tillsammans utveckla ett smartare fraktemballage.

Våra tåliga pallar och tråg är konstruerade för att ta minimal volym vid returtransport. Detta minskar antalet transporter och därmed även mängden koldioxidutsläpp.

 

Termoplaster kan återvinnas till 100%. När produkterna är uttjänta mals de ner och materialet kan återanvändas. I samarbete med våra kunder upprättar vi återvinningsenheter på strategiska platser.

Sídlo spoločnosti a prevádzka

MOLANDERTECH s.r.o.

Vápenka 4
841 07 Devínska Nová Ves

officesk@molandertech.com
t +421 948 992 238

IČO: 52922804
IČ DPH: SK2121250912
DIČ: 2121250912